Privacyverklaring

Over Liefde Gesproken, Postbus 107 3769 ZJ in Soesterberg, KvK 73424579, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de websites “Over Liefde Gesproken” en “Boost Your Love Life” zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Over Liefde Gesproken verwerkt je persoonsgegevens doordat je cursussen bij ons koopt en omdat je deze gegevens zelf aan Over Liefde Gesproken hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

· IP-adres (automatisch geregeld)

· Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

· Locatiegegevens

Hoe verzamelen wij gegevens

Over Liefde Gesproken verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het bestellen van cursussen of het aanmelden voor een nieuwsbrief of lezing. Over Liefde Gesproken verwerkt je persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit aan derden en gebruiken het niet voor andere doeleinden. Over Liefde Gesproken verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Om je betaling af te kunnen handelen;

· Om goederen bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;

· Om aan jou een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;

· Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening (bestellingen ed)

· Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;

· Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Over Liefde Gesproken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn die voor de Belastingdienst van belang is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Over Liefde Gesproken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling en verstrekken deze alleen indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, heeft Over Liefde Gesproken een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Over Liefde Gesproken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken

Over Liefde Gesproken maakt voor de website van Boost Your Love Life gebruik van functionele en analytische cookies. De cookies die wij gebruiken maken geen inbreuk op jouw privacy. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Voor de volledige tekst mbt cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@overliefdegesproken.nl

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens

Over Liefde Gesproken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw bestelling wordt verwerkt door secure-serversoftware. Dit betekent dat jouw gegevens worden versleuteld vóór verzending en verwerking zodat privacy en beveiliging optimaal worden gewaarborgd. Jouw gegevens zijn daardoor uitsluitend toegankelijk voor jou en voor ons. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke veiligheidsprocedures. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@overliefdegesproken.nl